Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

PRO-CERTIF, dezvoltarea si utilizarea sustenabila a managementului calitatii in administratia publica bacauana

Marti 14.08.2018 11:00
În data de 8 august 2018, Județul Bacău, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management al Programului Operațional Capacitate Administrativă, Contractul de finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”, cod SMIS 119613.
Proiectul se derulează în perioada august 2018 - mai 2019 și este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/209/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea eficienței administrative a UAT Județul Bacău prin introducerea/extinderea, promovarea și utilizarea sustenabilă a sistemelor unitare de management al calitații și performanței.
Bugetul total este de 315.711,00 lei, din care finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 236.522,45 lei, finanțarea din bugetul național este 36.174,02 lei¸ iar cofinanțarea beneficiarului este de 43.014,53 lei.
Scopul proiectului vizează creșterea performanței instituției prin introducerea de sisteme și standarde comune, precum și prin dezvoltarea abilităților personalului în domeniul managementului calității și performanței.
Obiectivele specifice, care vor avea ca rezultat îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice oferite beneficiarilor, constau în:
1.Introducerea de sisteme și standarde comune la nivelul UAT Județul Bacău în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, prin implementarea instrumentului de autoevaluare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice), precum și prin facilitarea schimburilor de experiență.
2.Dezvoltarea abilităților personalului UAT Județul Bacău pe tema aplicării sistemelor unitare de management al calității și performanței, prin organizarea a 2 programe de formare (auditor de calitate, expert CAF).
Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect: instrumentul de autoevaluare CAF implementat, o vizită de studiu și 2 ateliere de lucru pentru promovarea și diseminarea bunelor practici efectuate, un program de formare profesională în domeniul auditului intern și un curs de instruire CAF desfășurate, în urma cărora se vor elibera diplome/certificate de participare/absolvire.
Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Silviu Botez - manager proiect, e-mail silviu.botez@csjbacau.ro .

Fisiere atasate

PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană

Descarca fisier